top of page

Contact

Desinfectie

van vaste stoffen

Eliminatie van het biologisch risico uit vaste stoffen

"Vermindering van uw afvalvolume met 80%
en vermindering van het gewicht met 50%"
Huidige situatie 

Op dit moment wordt het (potentieel) Risicohoudend Medisch Afval in speciale tonnen verzameld waarna het door de gangen van uw bedrijf/ instelling getransporteerd wordt om dan op een aparte, afgesloten plaats, tijdelijk opgeslagen te worden,
in afwachting van een ADR transport door een gespecialiseerde firma.

De kosten van de verwerking zijn een erg belangrijke hap uit uw budget voor afvalverwerking.

Aangezien het afval via ADR transport naar een verbrandingsoven gaat en het verbrandingsproces complex is valt deze kost niet te verbazen.

Om van de ecologische voetafdruk nog maar te zwijgen

Shredden- autoclaveren- elimineren

STERIPLUS is een autoclaaf met een geïntegreerde shredder in een gesloten systeem, waardoor er een volledig veilig circuit gecreëerd wordt voor zowel gebruiker als milieu.


De materialen worden via een automatische pomp door de shredder geduwd, vloeistof en vaste stof worden gescheiden en daarna geautoclaveerd.

Het risico houdend medisch afval, één keer verwerkt in de STERIPLUS wordt gelijkgesteld met het huishoudelijk afval en kan samen met ander industrieel afval of huisvuil worden verwijderd.

Behandeling aan de bron

GreenX brengt een ecologisch en economisch verantwoorde oplossing voor uw vast en vloeibaar risico houdend medisch afval.

Via onze partner Tesalys stellen wij de innovatieve technologie van de STERIPLUS toestellen voor, waarbij er een decontaminatie gebeurt van uw risico houdend medisch afvalvolgens de NF X30-503 standaard.

How does the steriplus works?
Wat zijn
de bedoelde afvalstoffen ?

Het afval dat levensvatbare micro-organismen of hun toxinen bevat, waarvan bekend is dat  (of wanneer er goede redenen zijn om te geloven dat, zij wegens hun aard,  hoeveelheid of  metabolisme, ziekte bij de mens of andere levende organismen kunnen veroorzaken.

Tesalys Steriplus 20
Tesalys Steriplus 40
Tesalys Steriplus 80

Welk type apparaat voor welk volume?

STERIPLUS 20

Bruikbaar volume 20 L

Duurtijd cyclus 30 tot 35 min

Productie tot 10 kg/u

STERIPLUS 40

Bruikbaar volume 40 L

Duurtijd cyclus 30 tot 35 min

Productie tot 20 kg/u

STERIPLUS 80

Bruikbaar volume 80 L

Duurtijd cyclus 30 tot 35 min

Productie tot 40 kg/u

bottom of page