top of page

Cookies | Privacy |Disclaimer

 

Nederlands

COOKIE STATEMENT

Greenx maakt gebruik van cookies. Omdat we jouw privacy willen waarborgen én de gebruiksvriendelijkheid van je bezoek aan onze webwinkel willen verbetere, vinden wij het belangrijk dat je weet hoe en waarom wij cookies gebruiken. Hieronder geven wij zoveel mogelijk informatie over het gebruik van deze technieken. Tijdens een bezoek aan de website worden cookies op de harde schijf van je computer of mobiel toestel geplaatst.

 

WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een klein tekstbestand dat wij op je computer of mobiel toestel opslaan wanneer u de website bezoekt. Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om login-gegevens te bewaren, etc. Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun oorsprong, functie en levensduur.

Meer over cookies kan je lezen op www.aboutcookies.org .

 

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ IN HET KORT:

Functionele cookies of noodzakelijke cookies

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze contactformuleren correct functioneert. 

 

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij met hulp van derden statistieken over hoe onze webwinkel gebruikt wordt. Door het websitegebruik te meten, kunnen we onze winkel blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.

 

Marketingcookies

Wij plaatsen marketingcookies op onze webwinkel. Ook derde partijen kunnen marketingcookies plaatsen op onze webwinkel. Wij plaatsen ook marketingcookies op websites van derden. De informatie uit deze marketingcookies kunnen wij met elkaar combineren. Dit doen we zodat we jou op basis van je online surf-, zoek- en koopgedrag zo relevant mogelijke aanbiedingen kunnen doen. 

 

HOE KAN JE COOKIES UITSCHAKELEN

Als je niet wilt dat websites cookies op jouw computer kunnen opslaan, kun je je browserinstellingen aanpassen. Je krijgt dan een waarschuwing voordat er cookies worden geplaatst. Je kunt je instellingen ook zo aanpassen dat je browser alle cookies of alleen cookies van derde partijen weigert. Ook cookies die al geplaatst zijn, kun je verwijderen. Let erop dat je de instellingen apart moet aanpassen voor elke browser op elk apparaat dat je gebruikt. Wij willen je erop attenderen dat als je geen gebruik wilt maken van cookies, wij helaas niet kunnen garanderen dat onze webwinkel goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de webwinkel verloren gaan of dat je bepaalde pagina's zelfs helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer aangepast aan jouw interesses en worden vaker herhaald. Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan of raadpleeg indien nodig de helpfunctie van je browser.

 

COOKIEHISTORIE VERWIJDEREN

Als je hierboven hebt gekozen voor 'marketingcookies weigeren', dan worden deze cookies vanaf dat moment niet meer geplaatst. Als je ook je cookiehistorie wilt verwijderen, dan kan dat voor de verschillende browsers op de onderstaande manier.

Cookies verwijderen in Chrome:

 • Klik op de 3 puntjes, rechtsboven. Klik op Geschiedenis > Geschiedenis > Browsegegevens wissen.

 • In het menu 'Browsegegevens wissen' heb je bovenin de optie om browsegegevens te wissen vanaf het eerste gebruik tot en met alleen het laatste uur. Daaronder kies je welke items je wilt wissen. Vink in elk geval 'Cookies en andere site- en plug-ingegevens' aan.

 • Druk op de knop 'Browsegegevens wissen'.

 

Cookies verwijderen in Safari:

 • Open Safari en ga naar Safari > Voorkeuren > Privacy > Bewaarde cookies en gegevens verwijderen > Beheer websitegegevens > Verwijder alles.

 

Cookies verwijderen in Firefox:

 • Klik op de 3 streepjes rechtsboven, klik op Opties > Privacy > Individuele cookies verwijderen.

 • Klik op 'Alle verwijderen'.

 

Cookies verwijderen in Microsoft Edge:

 • Klik op de 3 puntjes rechtsboven > Instellingen. Klik onder 'Browsegegevens wissen' de optie 'Kies wat u wilt wissen'.

 • Selecteer de cookies (voorgeselecteerd) > Druk op de knop 'Wissen'.

 

Cookies verwijderen in Internet Explorer:

 • Klik op het tandwiel rechtsboven > kies Internetopties > tab Algemeen. Klik onder 'Browsegeschiedenis' op 'Verwijderen'.

 • Wil je niet alles verwijderen? Vink dan in ieder geval 'Cookies en Websitegegevens' aan en klik op 'Verwijderen'.

DISCLAIMER

Deze website is eigendom van GreenX.
E-mail: info@greenx.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan GreenX EVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

 

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

GreenX EVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
GreenX EVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. GreenX EVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
GreenX EVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
GreenX EVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd.

 

 

 

PRIVACY

GreenX kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van GreenX, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan GreenX verstrekt. GreenX kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 •   Uw voor- en achternaam

 •   Uw adresgegevens

 •   Uw telefoonnummer

 •   Uw e-mailadres

 •   Uw IP-adres

 

WAAROM GREENX UW GEGEVENS NODIG HEEFT

GreenX verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan GreenX uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 

HOE LANG GREENX UW GEGEVENS BEWAART

GreenX bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

GreenX verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van GreenX worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. GreenX gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@greenx.be. Greenx zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

DÉCLARATION DE COOKIE


GreenX utilise des cookies. Parce que nous voulons garantir votre confidentialité et améliorer la convivialité de votre visite sur notre boutique en ligne, nous pensons qu'il est important que vous sachiez comment et pourquoi nous utilisons les cookies. Vous trouverez ci-dessous autant d'informations que possible sur l'utilisation de ces techniques: lors de la visite du site, des cookies sont placés sur le disque dur de votre ordinateur ou de votre appareil mobile.


QUELS SONT LES COOKIES?

Un cookie est un petit fichier texte que nous stockons sur votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque vous visitez le site Web. Les cookies sont généralement utilisés pour permettre aux sites Web de fonctionner de manière optimale, pour suivre les actions des visiteurs, pour enregistrer les données de connexion, etc. Différents types de cookies peuvent être distingués en fonction de leur origine, de leur fonction et de leur durée de vie. .
Vous pouvez en savoir plus sur les cookies sur www.aboutcookies.org

 

QUELS COOKIES NOUS UTILISONS EN BREF:

Cookies fonctionnels ou nécessaires

Les cookies fonctionnels garantissent le bon fonctionnement de notre boutique en ligne. Par exemple, envisagez des fonctionnalités telles que placer un article dans votre panier ou payer votre commande.

Cookies analytiques

Grâce à des analyses tierces, nous collectons des statistiques sur l'utilisation de notre boutique en ligne. En mesurant l'utilisation du site Web, nous pouvons continuer à améliorer notre magasin au profit de nos utilisateurs.

Cookies de marketing

Nous plaçons des cookies marketing sur notre boutique en ligne. Les tiers peuvent également placer des cookies marketing sur notre boutique en ligne. Nous plaçons également des cookies de marketing sur des sites Web tiers. Nous pouvons combiner les informations de ces cookies de marketing. Nous faisons cela afin de pouvoir vous proposer des offres aussi pertinentes que possible en fonction de vos comportements de navigation, de recherche et d'achat en ligne.

COMMENT POUVEZ-VOUS DÉSACTIVER LES COOKIES?

Si vous ne voulez pas que les sites Web puissent stocker des cookies sur votre ordinateur, vous pouvez ajuster les paramètres de votre navigateur. Vous recevrez alors un avertissement avant que les cookies ne soient placés. Vous pouvez également ajuster vos paramètres pour que votre navigateur refuse tous les cookies ou uniquement les cookies de tiers. Vous pouvez également supprimer les cookies déjà placés. Notez que vous devez ajuster les paramètres séparément pour chaque navigateur sur chaque périphérique que vous utilisez. Nous attirons votre attention sur le fait que si vous ne souhaitez pas utiliser de cookies, nous ne pouvons malheureusement pas garantir le fonctionnement correct de notre boutique en ligne. Il est possible que certaines fonctions de la boutique en ligne soient perdues ou que vous ne puissiez même pas voir certaines pages. De plus, refuser les cookies ne signifie pas que vous ne verrez plus de publicités. Les annonces ne seront alors plus adaptées à vos intérêts et seront répétées plus souvent. La manière dont vous pouvez ajuster vos paramètres varie d’un navigateur à l’autre. Cliquez sur l'un des liens ci-dessous pour accéder directement au manuel de votre navigateur ou consultez la fonction d'aide de votre navigateur si nécessaire.

SUPPRIMER L'HISTOIRE DES COOKIES

Si vous avez choisi l'option "Refuser les cookies marketing" ci-dessus, ces cookies ne seront plus placés à partir de ce moment. Si vous souhaitez également supprimer votre historique de cookies, vous pouvez le faire pour les différents navigateurs de la manière suivante.

Supprimer les cookies dans Chrome:

 • Cliquez sur les 3 points en haut à droite. Cliquez sur Historique> Historique> Effacer les données de navigation.

 • Dans le menu 'Supprimer les données de navigation', vous avez la possibilité en haut de supprimer les données de navigation de la première utilisation jusqu'à la dernière heure incluse. Ci-dessous, vous choisissez les éléments que vous souhaitez supprimer. Dans tous les cas, cochez la case "Cookies et autres données de site et de plug-in".

 • Appuyez sur le bouton «Supprimer les données de navigation».

Supprimer les cookies dans Safari:

 • Ouvrez Safari et accédez à Safari> Préférences> Confidentialité> Supprimer les cookies et les données enregistrés> Gérer les données du site Web> Supprimer tout.

 • Supprimer les cookies dans Firefox:

 • Cliquez sur les 3 lignes en haut à droite, cliquez sur Options> Confidentialité> Supprimer les cookies individuels.

 • Cliquez sur 'Supprimer tout'.

Supprimer les cookies dans Microsoft Edge:

 • Cliquez sur les 3 points en haut à droite> Paramètres. Sous "Supprimer les données de navigation", cliquez sur l'option "Choisissez ce que vous souhaitez supprimer".

 • Sélectionnez les cookies (présélectionnés)> Appuyez sur le bouton «Supprimer».

Supprimer les cookies dans Internet Explorer:

 • Cliquez sur l'engrenage en haut à droite> choisissez Options Internet> onglet Général. Cliquez sur 'Supprimer' sous 'Historique de navigation'.

 • Ne voulez-vous pas tout effacer? Ensuite, cochez au moins "Cookies et données de site Web" et cliquez sur "Supprimer".

 

 

Disclaimer

 

Ce site web est la propriété de GreenX
Email: info@greenx.be

En accédant au site Web et en l’utilisant, vous acceptez explicitement les conditions suivantes.

 

DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le contenu de ce site, y compris les marques, logos, dessins, données, noms de produits ou de sociétés, textes, images, etc., est protégé par les droits de propriété intellectuelle et appartient à GreenX EVBA ou à des tiers autorisés.

 

LIMITE DE RESPONSABILITE

L'information sur le site Web est de nature générale. Les informations ne sont pas adaptées aux circonstances personnelles ou spécifiques, et ne peuvent donc pas être considérées comme des conseils personnels, professionnels ou juridiques à l'utilisateur.

GreenX s'efforce de garantir que les informations fournies sont complètes, correctes, précises et à jour. Malgré ces efforts, des informations inexactes peuvent apparaître. Si les informations fournies contiennent des inexactitudes ou si certaines informations ne sont pas disponibles sur ou via le site, tous les efforts possibles seront déployés pour y remédier le plus rapidement possible.
Cependant, GreenX ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation des informations de ce site. Si vous constatez des inexactitudes dans les informations mises à disposition sur le site, vous pouvez contacter le responsable du site.

Le contenu du site (y compris les liens) peut être ajusté, modifié ou complété à tout moment sans préavis. GreenX ne donne aucune garantie sur le bon fonctionnement du site Web et ne peut en aucun cas être tenu responsable des dysfonctionnements ou des mises à disposition (in) temporaires du site, ni de tout type de dommage, direct ou indirect, qui résulterait l'accès au site ou son utilisation.
GreenX ne peut en aucun cas être tenu responsable envers quiconque, directement ou indirectement, de manière particulière ou autre, des dommages résultant de l'utilisation de ce site ou d'un autre, notamment à la suite de liens ou d'hyperliens, notamment: sans limitation, de toutes pertes, interruptions de travail, dommages aux programmes ou autres données sur le système informatique, des équipements, logiciels ou autres de l'utilisateur.

Le site Web peut contenir des hyperliens vers des sites Web ou des pages de tiers, ou s'y référer indirectement. Le placement de liens vers ces sites Web ou pages ne signifie en aucun cas une approbation implicite de leur contenu.
GreenX déclare explicitement qu'il n'a aucun contrôle sur le contenu ou les autres fonctionnalités de ces sites Web et ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu ou des caractéristiques ou de toute autre forme de dommage causé par son utilisation.

 

LOI APPLICABLE ET TRIBUNAUX COMPETENTS

 

La loi belge s'applique à ce site. En cas de litige, seuls les tribunaux de l'arrondissement de Hasselt sont compétents.

 

Privacy

GreenX peut traiter des données personnelles vous concernant, parce que vous utilisez les services de GreenX et / ou parce que vous les fournissez à GreenX lorsque vous remplissez un formulaire de contact sur le site Web. GreenX peut traiter les données personnelles suivantes:

 • Votre prénom et nom

 • Votre adresse

 • Votre numéro de téléphone

 • Votre adresse e-mail

 • Votre adresse IP

 

POURQUOI GREENX A BESOIN DE VOS DONNÉES

GreenX traite vos données personnelles pour pouvoir vous contacter par téléphone si vous le souhaitez et / ou pour pouvoir vous contacter par écrit (par e-mail et / ou par courrier) si vous ne pouvez pas nous joindre par téléphone.

En outre, GreenX peut utiliser vos données personnelles dans le cadre de l'exécution d'un contrat pour des services passés avec vous, généralement des services juridiques.

 

COMBIEN DE TEMPS GREENX CONSERVE VOS DONNÉES

GreenX ne conserve pas vos données personnelles plus longtemps qu'il n'est strictement nécessaire pour atteindre les objectifs pour lesquelles vos données sont collectées. Vos données ne seront pas conservées plus d'un an si aucun accord n'a été conclu avec vous.

 

PARTAGER AVEC D'AUTRES

GreenX fournit vos données personnelles à des tiers uniquement si cela est nécessaire pour l'exécution d'un contrat avec vous ou pour respecter une obligation légale.

 

CARTE VISITE DU SITE WEB

Les données de visite générales sont enregistrées sur le site web de GreenX, y compris l'adresse IP de votre ordinateur, l'heure de récupération et les données envoyées par votre navigateur. Ces données sont utilisées pour l'analyse du comportement des visites et des clics sur le site Web. GreenX utilise ces informations pour améliorer le fonctionnement du site. Ces données sont rendues anonymes autant que possible et ne sont pas transmises à des tiers.

 

VOIR, MODIFIER OU SUPPRIMER DES DONNÉES

Vous avez le droit de visualiser, corriger ou supprimer vos données personnelles. Vous pouvez envoyer une demande d’inspection, de correction ou de suppression à info@greenx.be. GreenX répondra à votre demande le plus rapidement possible, mais dans un délai de quatre semaines.

FRANCAIS

English

COOKIE STATEMENT

 

GreenX uses cookies. Because we want to guarantee your privacy and improve the user-friendliness of your visit to our web store, we think it is important that you know how and why we use cookies. Below we provide as much information as possible about the use of these techniques. During a visit to the website, cookies are placed on the hard drive of your computer or mobile device.

WHAT ARE COOKIES?

A cookie is a small text file that we store on your computer or mobile device when you visit the website. Cookies are usually used to let websites function optimally, to keep track of the actions of website visitors, to save login data, etc. There are different types of cookies that can be distinguished according to their origin, function, and lifespan.

You can read more about cookies at www.aboutcookies.org.

WHICH COOKIES DO WE USE IN BRIEF:

Functional cookies or necessary cookies

Functional cookies ensure that our online store functions correctly. Consider, for example, functionalities such as placing an item in your shopping cart or paying for your order.

Analytical cookies

With the help of third-party analytics, we collect statistics about how our webshop is used. By measuring website usage, we can continue to improve our store to the benefit of our users.

Marketing cookies

We place marketing cookies on our web store. Third parties can also place marketing cookies on our web store. We also place marketing cookies on third-party websites. We can combine the information from these marketing cookies. We do this so that we can make offers that are as relevant as possible to you based on your online surfing, search and buying behavior.

HOW CAN YOU DISABLE COOKIES

If you do not want websites to be able to store cookies on your computer, you can adjust your browser settings. You will then receive a warning before cookies are placed. You can also adjust your settings so that your browser refuses all cookies or only cookies from third parties. You can also delete cookies that have already been placed. Note that you must adjust the settings separately for each browser on each device that you use. We would like to draw your attention to the fact that if you do not wish to use cookies, we, unfortunately, cannot guarantee that our online store works properly. It is possible that some functions of the webshop are lost or that you cannot even see certain pages at all. In addition, refusing cookies does not mean that you will no longer see advertisements. The ads will then no longer be adapted to your interests and will be repeated more often. How you can adjust your settings differs per browser. Click on one of the links below to go directly to the manual of your browser or consult the help function of your browser if necessary.

DELETE COOKIE HISTORY

If you have chosen 'refuse marketing cookies' above, these cookies will no longer be placed from that moment. If you also want to delete your cookie history, you can do so for the different browsers in the following way.


Delete cookies in Chrome:

 • Click on the 3 dots at the top right. Click History> History> Clear browsing data.

 • In the menu 'Delete browsing data' you have the option at the top to delete browsing data from the first use up to and including the last hour. Below that you choose which items you want to delete. In any case, check 'Cookies and other site and plug-in data'.

 • Press the 'Delete browsing data' button.

Delete cookies in Safari:

 • Open Safari and go to Safari> Preferences> Privacy> Delete saved cookies and data> Manage website data> Delete everything.


Delete cookies in Firefox:

 • Click on the 3 lines at the top right, click on Options> Privacy> Delete individual cookies.

 • Click on 'Delete all'.


Delete cookies in Microsoft Edge:

 • Click on the 3 dots at the top right> Settings. Under 'Delete browsing data', click the 'Choose what you want to delete' option.

 • Select the cookies (preselected)> Press the 'Delete' button.


Delete cookies in Internet Explorer:

 • Click on the gear at the top right> choose Internet Options> General tab. Click on 'Delete' under 'Browsing history'.

 • Do you not want to delete everything? Then at least check 'Cookies and Website Data' and click on 'Delete'.

DISCLAIMER

This website is the property of Greenx EVBA
Email: info@greenx.be

By accessing and using the website you explicitly agree to the following terms and conditions.

Intellectual property rights

The content of this site, including brands, logos, drawings, data, product or company names, texts, images and the like are protected by intellectual rights and belong to GreenX EVBA or entitled third parties.

Limitation of liability

The information on the website is of a general nature. The information is not adapted to personal or specific circumstances, and can therefore not be considered as personal, professional or legal advice to the user.

GreenX makes great efforts to ensure that the information provided is complete, correct, accurate and updated. Despite these efforts, inaccuracies may occur in the information provided. If the information provided contains inaccuracies or if certain information is unavailable on or via the site, the greatest possible effort will be made to rectify this as quickly as possible.

However, GreenX cannot be held liable for direct or indirect damage resulting from the use of the information on this site. If you find inaccuracies in the information made available through the site, you can contact the site manager.

The content of the site (including links) can be adjusted, changed or supplemented at any time without notice or notification. GreenX gives no guarantees for the proper functioning of the website and can in no way be held liable for any malfunction or temporary (un) availability of the website or for any form of damage, direct or indirect, that would result from access to or use of the website.

Under no circumstances can GreenX be held liable to anyone, directly or indirectly, in a special or other way for damage due to the use of this site or of another, in particular as a result of links or hyperlinks, including, without limitation, of all losses, work interruptions, damage to programs or other data on the computer system, of equipment, software or other of the user.

The website may contain hyperlinks to websites or pages of third parties, or refer to them indirectly. The placement of links to these websites or pages in no way implies an implicit approval of their content.

GreenX explicitly declares that it has no control over the content or other features of these websites and can in no way be held liable for the content or features or any other form of damage caused by its use.

Applicable law and competent courts

Belgian law applies to this site. In the event of a dispute, only the courts of the district of Hasselt have jurisdiction.

Privacy

GreenX can process personal data about you because you use the services of GreenX, and/or because you provide it to GreenX when filling out a contact form on the website. GreenX can process the following personal data:

 • Your first and last name

 • Your address details

 • Your phone number

 • Your email address

 • Your IP address


WHY GREENX NEEDS YOUR DATA

GreenX processes your data to be able to contact you by telephone if you so request, and/or to be able to contact you in writing (by e-mail and/or by post) if you are unable to reach us by telephone.
Also, GreenX can use your data in the context of executing a contract for services concluded with you, usually consisting of legal services.

HOW LONG GREENX STORES YOUR DATA

GreenX does not store your data for longer than is strictly necessary to achieve the purposes for which your data are collected. Your data will not be stored for longer than a year if no agreement is reached with you.

SHARE WITH OTHERS

GreenX only provides your data to third parties if this is necessary for the execution of an agreement with you, or to comply with a legal obligation.

MAP WEB SITE VISIT

General visit data is recorded on the GreenX website, including the IP address of your computer and the time of retrieval and data that your browser sends. This data is used for the analysis of visit and click behaviour on the website. GreenX uses this information to improve the functioning of the website. This data is made anonymous as much as possible and is not provided to third parties.

 

SEE, MODIFY, OR DELETE DATA

You have the right to view, correct or delete your data. You can send a request for inspection, correction or removal to info@greenx.be. GreenX will respond to your request as quickly as possible but within four weeks.

bottom of page